• knpip
  • KOŁO NAUKOWE
    PRZEDSIĘBIORCZOSCI I PROJEKTOWANIA
    Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Witamy na stronie Koła Naukowego
Przedsiebiorczości i Projektowania!

Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Projektowania "Firma" jest Kołem Międzywydziałowym, skupiającym studentów z różnych wydziałów AGH.

Celem KN PiP jest rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych, praktyczne realizowanie projektów, przeprowadzanie i ocena badań rynkowych i innych eksperymentów naukowych, pozyskiwanie sponsorów, współpraca z mediami, organizacja spotkań z ludźmi biznesu, szkoleń, a także przygotowanie merytoryczne do oceny inwestycji i prowadzenia własnej firmy.

Misją Koła jest zbliżenie teorii do praktyki i propagowanie przedsiębiorczości wśród studentów.